RESTAURANT & BAR

RED CLAMS, CLAMS, OYSTER

( 28-10-2016 - 09:17 PM ) - View: 1092

SÒ HUYẾT – RED CLAMS

 Nướng “Mọi”                                 70.000 – 90.000 VND

   Charcoal Grilled

Hấp Rau Răm                                 70.000 – 90.000 VND
   Steamed with Persicaria

Nấu Cháo Đậu Xanh                       70.000 – 90.000 VND
   Simmed in Green Bean Porridge

NGHÊU – CLAMS

 Hấp Gừng                                       55.000 – 75.000 VND

     Steamed with Ginger

Xào Cốt Dừa                                   55.000 – 75.000 VND

    Sauteed with Coconut Juice

Xào Lá Quế                                     55.000 – 75.000 VND

    Sauteed with Basil Leaves

Xào Mỡ Hành                                  55.000 – 75.000 VND

   Sauteed with Spring Onion Sauce

Xào Thái Lan                                   55.000 – 75.000 VND

   Sauteed Thai style

Nướng kiểu Pháp                             70.000 – 90.000 VND

   Grilled French style

Bỏ Lò Phô Mai                                  70.000 – 90.000 VND

   Baked with Cheese

HÀO – OYSTER

 

 Ăn Sống Mù Tạt                              22.000 VND/Con - Piece

   Raw Oyster served with Mustard

Nướng Mỡ Hành                               22.000 VND/Con - Piece
   Grilled with Spring Onion

Nướng Phô Mai                                30.000 VND/Con - Piece
   Grilled with Cheese

Nướng Trứng                                    25.000 VND/Con - Piece
   Grilled with Eggs

 Hào Sữa Chiên Bột                          65.000 VND/Dĩa - Dish

   Deep-fry Crumble Oyster

Cháo Hào Sữa                                   65.000 VND/Tô - Bowl
   Baby Oyster Porridge

 

Chúc quý Khách ngon miệng !
Enjoy your meal !

 
Chat với Green Hotel