RESTAURANT & BAR

SALAD

( 27-10-2016 - 07:03 PM ) - View: 1199

Salad Hải Sản                                 55.000 – 75.000 VND
   Seafood Salad

 

 Salad Dầu Dấm/ Salad trộn            25.000 – 35.000 VND

   Dressing Salad/Mixed Salad

 

Salad Nga                                       55.000 – 75.000 VND
   Russian Salad

 

 Khoai Tây chiên                              20.000 – 35.000 VND

   French Fried

 

 Khoai Môn chiên                             20.000 – 35.000 VND

   Deep - Fry Taro

 

 Gỏi Tôm Mực Thái Lan                     70.000 – 90.000 VND

   Shrimp and Squid Salad Thai style

 

Gỏi Xoài Ốc Giác                               70.000 – 90.000 VND
   Mango Salad with Snails

 

Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt                      70.000 – 90.000 VND

   Lotus Root Salad with Shrimps and Pork Meat

 

Bò Bóp Thấu                                     70.000 – 90.000 VND
   Beef Salad

 

Chúc quý Khách ngon miệng !
Enjoy your meal !

Chat với Green Hotel