RESTAURANT & BAR

CUTTLEFISH

( 27-10-2016 - 07:29 PM ) - View: 1156

MỰC – CUTTLEFISH

 

 Hấp Hồng Kông                           70.000 – 90.000 VND
   Steamed Hongkong style

Chiên nước mắm                          70.000 – 90.000 VND
   Deep- fry with Fish Sauce

 Rang Muối                                    70.000 – 90.000 VND
   Sauteed with Salt

 Chiên Bơ                                       70.000 – 90.000 VND
   Deep-fry with Butter                                         

 Chiên Vòng                                   70.000 – 90.000 VND
  Deep-Fry Calamaries

 Nướng Muối Ơt                            70.000 – 90.000 VND
   Grilled with Chilli & Salt

 Nướng Jaky                                  70.000 – 90.000 VND
   Grilled Jaky style

 

Chúc quý Khách ngon miệng !
Enjoy your meal !

 
Chat với Green Hotel