RESTAURANT & BAR

PORK, BEEF, CHICKEN

( 28-10-2016 - 09:33 PM ) - View: 1109

HEO – PORK

 

 Sườn Heo Nướng Kiểu Nga         70.000 – 90.000 VND
   Grilled Pork Chop Russian style

Sườn Nướng BBQ                        70.000 – 90.000 VND

   BBQ Pork Chop

Ba Rọi Bỏ Lò                                70.000 – 90.000 VND
   Baked Pork Side

Ba Rọi Quay Chảo                       70.000 – 90.000 VND
   Roast Pork Side

 

BÒ – BEEF

 (Phục vụ kèm với Khoai Tây Chiên - served with French Fries)

 

 Nướng Phô Mai + Khoai Chiên       70.000 – 90.000 VND

   Grilled Beef with Cheese

Lúc Lắc                                           70.000 – 90.000 VND
   Sautéed cubed Beef with Salt and Peper

Bò Bit tết                                       70.000 – 90.000 VND
   Beefsteak

Nhúng Dấm                                     90.000 – 150.000 VND
   Beef in Vinegar Solution

 

GÀ – CHICKEN

 

Hấp Lá Chanh                                         160.000 – 320.000 VND
   Steamed with Lemon Leafs

Xé Phay                                                  160.000 – 320.000 VND
   Sherded with Salad

Chiên Nước Mắm                                    160.000 – 320.000 VND
   Fried with Fish Sauce

Hấp Cải Xanh                                           160.000 – 320.000 VND
   Steamed Chicken with Green Mustard (chyesym)

Xào Hạt Điều                                           90.000 – 150.000 VND
   Sauted with Cashew Nuts

Cánh Gà chiên Bơ                                    20.000 VND
   Fried Chicken Wings with Butter

Cánh Gà chiên Nước Mắm                        20.000 VND
   Fried Chicken Wings with Fish Sauce

 

Chúc quý Khách ngon miệng !
Enjoy your meal !

Chat với Green Hotel