RESTAURANT & BAR

FREE FOR FAMILY HOME

( 28-10-2016 - 10:51 PM ) - View: 1042

STT

DỊCH VỤ

SỐ LƯỢNG BÀN TIỆC

12-15

16-19

20-25

từ 26

1

Hoa tươi trang trí bàn tiệc

x

x

x

x

2

Đậu phộng khai vị

x

x

x

x

3

Trang trí khu vực đón khách

x

x

x

x

4

Cổng hoa

x

x

x

x

5

Sổ hồng lưu bút (Liễn ký tên)

x

x

x

x

6

Dây pháo bong bóng (02 dây)

x

x

x

x

7

Pháo bông kim tuyến

x

x

x

x

8

Hoa tươi bàn ký tên

 x

x

x

x

9

Trang trí Hôn phòng & Sân khấu

 x

x

x

x

10

Âm thanh, Ánh sáng

 x

x

x

x

11

Chiếu Allbum ảnh cưới

 x

x

x

x

12

Tháp Champagne (02 chai)

 

x

x

x

13

MC giới thiệu chương trình

 

 x

x

x

14

Quà mừng Tân hôn

 

  x

x

15

Đá khói cho Tháp Champagne

 

 

x

x

16

Bánh kem 03 tầng (01 tầng thật + 02 tầng trang trí)

 

 

 x

x

17

Ca sỹ

 

 

 x

x

18

Thêm 02 tầng bánh kem trang trí

 

 

x

x
 

 

Other Articles

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.
Chat với Green Hotel