RESTAURANT & BAR

CRAB, SOFT SHELL CRAB

( 27-10-2016 - 07:28 PM ) - View: 1134

CUA, GHẸ – CRAB, SOFT SHELL CRAB

 

* Giá theo thời giá
   Market price

Hấp Muối Hột

   Steamed with Salt

Hấp Hồng Kông                                  

   Steamed Hong Kong style

Nướng “Mọi”
   Charcoal Grilled

Rang Muối Tiêu Kiểu Hồng Kông
 Sauteed with Salt and Pepper Hong Kong style

Rang Me
   Sauteed with Tamarind

Hấp Chao
   Steamed with Sauce

Hấp Rượu Vang Đỏ

   Steamed with Red Wine

Nướng Bơ

   Grilled with Butter

 

Chúc quý Khách ngon miệng !
Enjoy your meal !

 
Chat với Green Hotel