RESTAURANT & BAR

SPRING ROLLS

( 27-10-2016 - 07:04 PM ) - View: 1183

Chả Giò Hải Sản                           70.000 – 90.000 VND

   Seafood Spring Rolls

 

 Chả Giò thập cẩm                        70.000 – 90.000 VND

   Assorted Spring Rolls

 

 Chả Giò Thượng Hải                     70.000 – 90.000 VND

   Spring Rolls Chinese style

 

 

Chúc quý Khách ngon miệng !
Enjoy your meal !

 
Chat với Green Hotel