RESTAURANT & BAR

“MAO ECH” FISH, GROUPER, SEABASS

( 27-10-2016 - 07:31 PM ) - View: 1083

CÁ MAO ẾCH – “MAO ECH” FISH

 

Nướng Muối Ơt

Grilled with Chilli and Salt

Nướng Satế

Grilled with Sate

Hấp Tiêu Xanh

Steamed with Green Pepper Corn

Nấu Lẩu Ngót
  Hot-Pot with Mixed Vegetables

 

CÁ MÚ – GROUPER

 

An Sống Mù Tạt

Sashimi

Hấp Hồng Kông

Steamed Hong Kong style

Sốt Chua Ngọt

Sweet and Sour Sauce

Sốt Bắp Kem

Cream with Corn Sauce

Sốt Bơ Chanh

Butter Lemon Sauce

Lẩu Ngót

Hot-Pot with Mixed Vegetables

Cháo Đậu Xanh

Porridge with Green Bean

 

CÁ CHẼM – SEABASS

Hấp kiểu Nga                                   190.000 VND/Kg
   Steamed Russian style

Chiên Sốt Cam                                 190.000 VND/Kg
   Pan Fried with Orange Sauce

Chiên Sốt Bơ Chanh                        190.000 VND/Kg
 Pan Fried with Meunier Sauce

Chiên sốt cà                                      190.000 VND/Kg

Pan Fried with Tomato Sauce

Chiên Sốt Chua Ngọt                       190.000 VND/Kg

Pan Fried with Sweet and Sour Sauce

Nấu Lẩu Hành Ơt                            190.000 VND/Kg

Hot-pot Sour Seabass with Onion and Chili

 

 

Chat với Green Hotel