RESTAURANT & BAR

RATE SERVICES

( 28-10-2016 - 10:52 PM ) - View: 1098

 

01

Cổng hoa

250.000 đ

02

Sổ hồng lưu bút (Liễn ký tên)

200.000 đ

03

Hoa tươi bàn ký tên

220.000 đ

04

Trang trí Hôn phòng & sân khấu

800.000 đ

05

Dây pháo bong bóng (02 dây)

300.000 đ

06

Pháo bông kim tuyến

120.000 đ

07

Tháp Champagne (02 chai)

150.000 đ

08

MC giới thiệu chương trình

500.000 đ

09

Đá khói cho Tháp Champagne

300.000 đ

10

Bánh kem 03 tầng (01tầng thật + 02 tầng trang trí)

500.000 đ

11

Bánh kem 05 tầng (01 tầng thật + 04 tầng trang trí)

800.000 đ

12

Bánh kem trang trí (01 tầng)

150.000 đ

13

Bánh kem thật (01 tầng)

250.000 đ

14

Ban nhạc (01 nhạc công + 01 ca sĩ)

800.000 đ

15

Âm thanh, Ánh sáng

1.200.000 đ

16

Chiếu Album phim hoặc ảnh cưới (Đĩa Gia Chủ cung cấp)

400.000 đ

17

Vũ đoàn múa

1.200.000 đ

 

 

 

Other Articles

Nội dung chưa cập nhật. Xin vui lòng xem chuyên mục khác.
Chat với Green Hotel